Friday, January 27, 2006

L'IQUA controla realment E-notícies?

L’Agència de Qualitat d’Internet (IQUA) no ho acaba de tenir tot controlat. Proposar l’adhesió dels responsables de pàgines web a un Codi de Conducta per a garantir les bones pràctiques i la qualitat a Internet és per se ben positiu. Però tot seguit cal controlar els espavilats com E-noticies que només volen fer-se la foto per a tot seguit passar-se el citat codi per les parts nobles.

E-notícies li ha marcat un gol per l’esquadra a l’IQUA. El 15 de març de 2004 l'editor d'E-noticies, Eloi Martin, amb la presència del director de l'autoproclamat "diari de referència en català", el potencial premi Pulitzer Xavier Rius, va signar amb l'IQUA l'adhesió a l'organisme. Aquell mateix dia l'IQUA ja es va empassar d’una sola cullerada el què en Rius va voler: “Tinc 70.000 visites diàries i sóc la web 15.000 del món” (veure aquest anàlisi que desmenteix les dades)

Quina confiança podem tenir amb l’IQUA (amb tot un Consell de l'Àudiovisual de Catalunya al darrera) si és incapaç de certificar la informació que aporta l’empresa que s’hi vol adherir?

El més fort però és que E-notícies surt a la llista d’adherits a
l’IQUA però en canvi no a la llista de webs amb segell de qualitat

malgrat que E-notícies el fa servir. Què passa doncs? L’IQUA considera
que E-notícies no compleix amb el codi de conducta? I si ho considera què pensa fer? E-notícies fa un
mal ús impunement del segell de qualitat? Entenem que aquestes
preguntes necessiten d’una resposta ràpida.

De
fet IQUA ha de retirar ja el segell de qualitat a E-notícies i fer-ho
públic en tant que no compleix el codi de conducta com a mínim pel que
fa a l’apartat de “Responsabilitat sobre els continguts” amb informacions enganyoses i que per tant ja no són informacions sinó desinformacions.

Fem
una crida doncs per tal que no hi hagi tanta malícia en l'ús egoista de
l'adhesió al codi de conducta que ha de ser sempre a favor de l'usuari.

*
Tots aquells que vulgueu denunciar la violació del codi de conducta de
l’IQUA per part d’E-notícies ho podeu fer mitjançant aquest formulari.

I recordeu que per a qualsevol informació que pugui farcir aquest bloc la podeu enviar a ebruticies@yahoo.com

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

relax and enjoy
Tramadol
Viagra
phentermine
cialis

1:41 PM  
Anonymous Anonymous said...

Tramadol, viagra

viagra
tramadol
cialis

11:21 AM  
Anonymous Anonymous said...

Latest news. Viagra, cialis

viagra
cialis
tramadol

8:52 PM  
Blogger allissamarshal said...

Generic Viagra is an oral treatment drug that has been developed to combat erectile dysfunction. The fundamental ingredient within the product is sildenafil, which essentially serves to work within the body, through the improvement of the blood supply into the penis, thus along for firmer, longer lasting erections.

9:56 AM  
Blogger johnnysmith said...

Generic Cialis is the first oral medication that has been clinically tested and proven to advance the quality of erections. Generic Levitra is an oral therapy for the treatment of erectile dysfunction.

12:50 AM  
Anonymous Anonymous said...

Generic Viagra is used to increase blood flow to certain areas of the body, as a muscle relaxant and as a male impotence or erectile dysfunction treatment. Generic Propecia is a one-a-day, FDA-approved, treatment for male pattern hair loss at the crown or in the middle of the scalp (androgenetic alopecia). Viagra is the world renowned medicine for erectile dysfunction and most men have forgotten they ever had a problem with erections after its use. Take it on empty stomach and it will work in 30 minutes. Erections can be achieved on stimulation.

6:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home